22-10-2021, 17:18 GMT+7

Lập dự án kêu gọi đầu tư nhà ở thương mại và nhà ở xã hội

 Sở Xây dựng vừa được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Đà Lạt tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, qua đó lập dự án kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn Phường 11, Đà Lạt.
 
Cụ thể, đối với diện tích 20.000 m2 tại khu vực giáp vòng xoay đường Huỳnh Tấn Phát - Quốc lộ 20 điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, cập nhật chức năng sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại hiện đại vào đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. 
 
Với khu vực diện tích gần 6.660 m2 tại khu vực Sào Nam đề xuất dự án đầu tư xây dựng khoảng 600 căn nhà ở xã hội cùng hệ thống đường giao thông 2 làn xe theo quy hoạch phân khu được phê duyệt.
 
MẠC KHẢI 
http://baolamdong.vn/