2-2-2021, 9:34 GMT+7

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021

 Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ với nội dung như sau:
 
1. Thành phần:
 
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì buổi tiếp.
 
- Các đồng chí: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
2. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 05 tháng 02 năm 2021 (Thứ 6).
 
3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 03, đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt).

http://baolamdong.vn/