25-10-2021, 14:41 GMT+7

Miễn, giảm nhiều khoản thuế

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 406 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

 

Nghị quyết không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số. 


Nghị quyết nêu rõ nhiều nội dung cụ thể, trong đó giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021; Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021. Nghị quyết giao Chính phủ có trách nhiệm triển khai để người dân được thụ hưởng lợi ích. Theo đó, Chính phủ tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh.  Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/10/2021./.

http://lamdongtv.vn/