15-6-2021, 14:44 GMT+7

Mỗi năm sản xuất hơn 34,5 triệu giống cây công nghiệp và cây ăn quả

 Theo số liệu tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 289 cơ sở sản xuất kinh doanh mỗi năm gần 34,5 triệu giống cây công nghiệp và cây ăn quả.
 
Cụ thể địa bàn thành phố Bảo Lộc có 91 cơ sở sản xuất kinh doanh gần 25 triệu cây/năm, trong đó Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng với năng lực sản xuất hơn 17,2 triệu cây/năm, bao gồm các loại như: Dâu tằm S7-CB, VA- 201; cà phê TR4, TR9, TR11, TR12, TRS1. 
 
Địa bàn thành phố Đà Lạt có Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Khải Hoàn sản xuất 20.000 cây giống cà phê chè mỗi năm. 
 
Huyện vùng xa Cát Tiên có 4 cơ sở mỗi năm đạt năng lực sản xuất kinh doanh 530.500 cây điều, cây ăn trái các loại.
 
Huyện Di Linh trọng điểm canh tác cây công nghiệp, cây ăn quả của tỉnh Lâm Đồng có 50 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng năm hơn 1,2 triệu cây giống các loại này...
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/