23-9-2020, 11:11 GMT+7

Mỗi tuần thu 1 tấn bơ booth cổ thụ

 Trong 2 tháng vừa qua, vườn bơ booth Mỹ ghép mầm chồi với 25 gốc bơ cổ thụ (trên dưới 30 năm tuổi), giống cây truyền thống Lâm Đồng trên diện tích 2 ha xen canh cà phê của hộ gia đình ông Hoàng Văn Túc (ở Thôn 4, xã Tà Nung, Đà Lạt) thu hoạch đều đặn hàng tuần trên dưới 1 tấn trái.


Một nhánh bơ booth cổ thụ trái dày đặc trên cành ở xã Tà Nung, Đà Lạt

Với trọng lượng trung bình 0,5-0,7 kg/trái, bơ booth cổ thụ bán tại vườn trung bình 20.000 đồng/kg. Đây là vụ mùa bơ booth thứ 2 trong năm 2020, hộ gia đình ông Túc dự kiến thu hoạch kết thúc đến giữa tháng 10/2020. Năng suất ước tính quân bình đạt 500 kg trái/cây bơ booth cổ thụ. 
 
Vụ mùa thứ 1 trong năm 2020 thu hoạch bơ booth 25 cây cổ thụ của hộ gia đình ông Túc chỉ kéo dài trong 2 tháng 4 và 5, năng suất chỉ bằng một nửa vụ mùa thứ 2, nhưng ngược lại giá thị trường cao hơn gấp đôi.

VĂN VIỆT(baolamdong.vn)