1-7-2019, 11:15 GMT+7

Năm 2020, 100% UBND cấp xã áp dụng hệ thống quản lý ISO

 Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, sau 1 năm triển khai Quyết định số 218 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại xã, phường thí điểm; mô hình đã tạo hiệu quả tích cực trong các cơ quan hành chính, mang lại chất lượng dịch vụ công và cải cách nền hành chính theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và thống nhất từ cấp cơ sở, hoàn thiện nền hành chính vì dân phục vụ. 
 
“Một cửa” hành chính làm hài lòng người dân ở cơ sở (Ảnh chụp tại UBND xã Tà Nung - Đà Lạt sáng 25/6)
“Một cửa” hành chính làm hài lòng người dân ở cơ sở (Ảnh chụp tại UBND xã Tà Nung - Đà Lạt sáng 25/6)
 
Mục tiêu đến năm 2020, sẽ có 100% UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý ISO. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm đó còn nhiều vấn đề hạn chế phải giải quyết như: công tác phối hợp triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO phải nhịp nhàng, chặt chẽ hơn; cán bộ chuyên môn cần chủ động hơn để nắm bắt hết các điều khoản yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO; cần đổi mới hoạt động, phương thức tiếp cận, đào tạo, nâng cao nhận thức người quản lý hệ thống. Bên cạnh đó là việc đổi mới văn bản trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 ở cơ sở hiện nay; đồng thời hướng dẫn việc áp dụng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001- 2015 dùng chung cho UBND cấp xã.
 
 (Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,920