13-2-2021, 18:35 GMT+7

Năm mới, niềm tin và động lực mới!

 Năm 2020 đi qua trong bối cảnh trong nước và thế giới diễn biến nhiều khó khăn, phức tạp khó lường; đặc biệt là đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống của Nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh, Lâm Đồng đã phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đã đề ra.
 
Năm 2020, với chủ đề "Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X", Lâm Đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực, quyết tâm cao, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. 12 chỉ tiêu về xã hội, môi trường và nông thôn mới đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 3,15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2%... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu được nhiều kết quả to lớn. Các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực...
 
Năm Tân Sửu - 2021 đến trong niềm vui hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đạo đức, trí tuệ của Đảng đã làm cho mùa xuân của đất trời hòa quyện với mùa xuân của dân tộc, là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức để không ngừng phát triển, tiến lên cùng thời đại.
 
Tiếp tục phát huy kết quả to lớn trong năm qua, Lâm Đồng sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn và biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục phấn đấu với tinh thần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2025. 
 
Năm 2021, Lâm Đồng xác định một số mục tiêu tổng quát cơ bản: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở giữ vững, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh khởi nghiệp. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 
Đảng bộ Lâm Đồng đã xác định năm 2021 là năm "Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI". Vẫn biết rằng, trước mắt chúng ta còn biết bao khó khăn cần phải vượt qua, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng sẽ nêu cao ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ngay từ đầu nhiệm kỳ. Năm 2021, Lâm Đồng sẽ vượt qua thách thức, vững bước tiến lên với sức bật mới.
 
Mùa xuân mới đã gõ cửa mọi nhà! Sắc xuân đã bừng lên khắp nơi nơi, sức xuân phơi phới, lòng người rạo rực niềm vui, hân hoan tận hưởng sự yên ổn, thanh bình. Chào Xuân Tân Sửu - 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tràn đầy khí thế mới, niềm tin mới, tạo động lực phát triển mới, quyết tâm cùng cả nước làm nên những kỳ tích mới cho quê hương, đất nước mãi mãi là mùa xuân!
 
http://baolamdong.vn/