26-9-2019, 10:5 GMT+7

Nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng

 Ngày 24-9, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi động dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) – dự án LinkSME.

Nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng

 

Đây là dự án do USAID tài trợ với kinh phí 22,1 triệu USD, thực hiện từ nay đến hết năm 2023. Mục tiêu nhằm tăng cường khung kết nối kinh doanh giữa DNNVV và doanh nghiệp đầu chuỗi; tăng cường năng lực của DNNVV Việt Nam để tham gia vào chuỗi cung ứng.

Dự án LinkSME cũng tăng cường năng lực cho các tổ chức trung gian tại Việt Nam như các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ xuất khẩu và các đơn vị xúc tiến DNNVV để thúc đẩy mối quan hệ cung-cầu giữa DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi tại Việt Nam.

Việc kết nối thành công giữa DNNVV có năng lực với các doanh nghiệp đầu chuỗi sẽ trở thành mô hình để nhân rộng mối quan hệ giữa nhà cung cấp – bên mua. Các bài học kinh nghiệm có được từ các kết nối thành công sẽ hỗ trợ thể chế hóa những cải cách pháp lý.

Theo USAID, mặc dù thu hút đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam đã đạt các mức kỷ lục nhưng những lợi ích lan toả mà dòng vốn này mang lại cho nền kinh tế của Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do số lượng các DNNVV của Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế.

DNNVV hiện chiếm hơn 98% tổng số DN Việt Nam, tạo ra 63% việc làm, đóng góp 45% GDP cả nước nhưng chỉ có khoảng 1.800 DNNVV thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Hầu hết các DN đầu chuỗi vẫn có xu hướng tiêp tục hợp tác với nhà cung cấp nước ngoài.

Theo phân tích từ dự án LinkSME, tiềm năng tăng trưởng hiện nay của Việt Nam qua việc tăng cường chuỗi cung ứng trong nước có thể lên tới 58 tỷ USD.


(https://www.nhandan.com.vn)

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,151