16-12-2020, 10:42 GMT+7

Nâng cao năng suất, chất lượng - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp

 8 năm qua, Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Lâm Đồng” đã được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng - tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, khẳng định uy tín của sản phẩm doanh nghiệp trên thị trường trong thời kỳ hội nhập, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
 
Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ
Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ
 Nâng cao năng suất, chất lượng, quyết định sự thành công
 
Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xem là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công cụ cải tiến năng suất, hệ thống quản lý chất lượng... là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng (NS,CL). Vì vậy, trong 8 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ không ngừng đẩy mạnh thực hiện các chương trình nâng cao NS,CL cho các doanh nghiệp, nhằm tạo bước chuyển biến về NS,CL sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức về NS,CL sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; áp dụng tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, giải thưởng chất lượng; tạo dựng phong trào NS,CL cho các doanh nghiệp. 
 
Toàn tỉnh hiện có 575/884 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực tham gia và thực hiện nâng cao NS,CL (65%). 
 
Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) đã tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 63 hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, truy xuất nguồn gốc; xây dựng 21 tiêu chuẩn cơ sở, hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy 5 sản phẩm; hỗ trợ 4 doanh nghiệp tham dự và đoạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Quốc tế. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho các doanh nghiệp hiểu về nội dung, ý nghĩa của việc nâng cao NS,CL sản phẩm như: 5 hội nghị, 343 người tham dự với các nội dung liên quan đến NS,CL và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; tổ chức 44 lớp đào tạo, tập huấn cho gần 2.735 lượt người về hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS,CL, các kỹ năng.
 
Hỗ trợ 99 dự án của 67 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở đạt trên 308 tiêu chuẩn; hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đạt 43 sản phẩm. Hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý như: ISO 9001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 14001, ISO 5001, ISO 3834, ISO 22000, FSSC 22000, IS0 14000, UTZ, tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGAP…; áp dụng công cụ cải tiến NS,CL: 5S, 7 công cụ cải tiến, KAIZEN, Quản lý tinh gọn Lean, duy trì hiệu suất tổng thể (TPM), Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA), KPIs, thẻ điểm cân bằng... Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia và đoạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Quốc tế cho 2 doanh nghiệp đoạt giải Vàng và 6 doanh nghiệp đoạt giải Bạc, 1 doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương. Tổng kinh phí hỗ trợ nâng cao NS,CL trong thời gian qua là 32,7 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 11,7 tỷ đồng, các doanh nghiệp 21 tỷ đồng.
 
Đưa phong trào nâng cao năng suất, chất lượng đến mọi doanh nghiệp 
 
Sau 8 năm thực hiện, dự án nâng cao NS,CL trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã mang lại nhiều kết quả về nhận thức, phương thức quản lý và cải tiến của doanh nghiệp. Đặc biệt hơn, Dự án đã tạo ra một làn sóng mới trong doanh nghiệp trong sản xuất tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng hiệu quả các mô hình quản lý theo tiêu chuẩn thế giới, từ đó nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên đà hội nhập. 
 
Nói đến lợi ích của doanh nghiệp khi ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào nâng cao NS,CL thì Công ty Cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng là một doanh nghiệp điển hình. Nhờ đầu tư cho KHCN, áp dụng đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất GMP WHO cho ngành công nghiệp sản xuất dược, áp dụng hệ thống quản lý HACCP là chuẩn mực cho ngành sản xuất thực phẩm chức năng. Đồng thời, áp dụng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo ISO 22000:2005, chỉ trong 10 năm các sản phẩm của Ladophar đã tạo được niềm tin với người tiêu dùng trong và ngoài nước, đoạt giải Bạc Chất lượng Quốc gia ba năm liên tiếp từ 2012-2014, giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2015 và đỉnh cao là Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương ở lĩnh vực Chất lượng Xuất sắc Toàn cầu 2016. 
 
Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp trong tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hoặc khó khăn về vốn để sửa lại nhà xưởng theo yêu cầu của tiêu chuẩn đặt ra; số lượng doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở chưa nhiều; mức hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao NS,CL còn thấp, trong khi doanh nghiệp phải đối ứng thêm kinh phí để triển khai… nên trong thời gian qua, chương trình mới chỉ dừng lại ở số ít doanh nghiệp.
 
ThS.Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở KHCN Lâm Đồng cho biết: Để việc nâng cao NS,CL đi vào từng doanh nghiệp, trong thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về dự án nâng cao NS,CL, ngành sẽ tiến hành xây dựng các mô hình điểm, tạo phong trào lan tỏa trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn khu vực, quốc tế. Kịp thời nắm bắt tình hình cũng như thực trạng năng suất của doanh nghiệp, từ đó có những đề xuất áp dụng các hệ thống, công cụ nâng cao NS,CL, các công cụ cải tiến phù hợp với doanh nghiệp hơn. Tiến hành đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo theo các quy định.
 
Từ nay đến năm 2030, Sở KHCH chú trọng việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực nâng cao NS,CL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS,CL. Qua đó, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NS,CL, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS,CL, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao NS,CL, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, thực hành nông nghiệp sản xuất hữu cơ, năng suất xanh. Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. 
 
QUỲNH UYỂN
(baolamdong.vn)