Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng 

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức “Diễn đàn năng suất, chất lượng ngành Công Thương năm 2020”. Theo đánh giá, sau 8 năm triển khai, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang đứng trước những yêu cầu và thách thức trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh để tận dụng và nắm bắt các cơ hội phát triển mới. Đó là cơ hội đến từ những hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là các Hiệp định thương mại hết sức quan trọng mà Việt Nam vừa ký kết như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Để nắm bắt và hiện thực hóa các cơ hội trên cần sự chủ động, tích cực của các doanh nghiệp; đồng thời cung cần sự chung tay, vào cuộc của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Với những kết quả triển khai Dự án trong giai đoạn 2012 - 2020, Bộ Công Thương đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao xây dựng và triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2021 -2030. Trong giai đoạn tiếp theo, các hoạt động của Chương trình sẽ tiếp cận một cách toàn diện để giải quyết vấn đề năng suất và cạnh tranh của ngành, doanh nghiệp.

Trong đó, ở phạm vi doanh nghiệp, các hoạt động triển khai sẽ gắn với toàn bộ chuỗi cung ứng cũng như vòng đời sản phẩm, tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ quản trị gắn với công nghệ sản xuất và từng bước thực hiện chuyển đổi số; đồng thời phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động cải tiến năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp.

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào trong nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp của chúng ta đang phải đương đầu với những đối thủ cạnh tranh lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, có trình độ quản lý hiện đại. Vì vậy, để có thể cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi ung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần không ngừng đổi mới về công nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, các công cụ cải tiến, mô hình kinh doanh tiến tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp.

“Nâng cao năng suất, chất lượng cũng là vấn đề cốt lõi gắn với quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Để đẩy mạnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp cũng cần có sự tham gia, vào cuộc của nhiều bên liên quan như các bộ, ngành, hiệp hội...” , Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho hay.

Diễn đàn năng suất, chất lượng ngành Công Thương năm 2020 

Là một trong những công ty thực hiện nâng cao năng suất, chất lượng đem lại hiệu quả, ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, nhiều năm qua, công ty đã thực hiện cải tiến tổ chức sản xuất và nâng cao năng suất chất lượng, trong đó khâu kỹ thuật và con người là then chốt. Cùng với đó, để chủ động trong công tác nghiên cứu, May 10 đã thành lập 1 Phòng thí nghiệm (LAB) đạt tiêu chuẩn, đầu tư cho khâu cắt sản phẩm.

Thành công của May 10 là ví dụ tiêu biểu về hiệu quả của dự án Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp (Dự án) do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện theo Quyết định 604/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một trong 9 dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Dự án hướng tới việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực trên cơ sở áp dụng các giải pháp quản lý, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, đầu tư. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, các mô hình tiên tiến, quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp.

Các hoạt động triển khai dự án đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện các hoạt động cái tiến, nâng cao năng suất  và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại doanh nghiệp. Mặc dù về mặt số lượng, các mô hình triển khai tại doanh nghiệp chưa nhiều nhưng mức độ tác động và lan tỏa từ Chương trình nói chung và hoạt động của Dự án của Bộ Công Thương nói riêng là tích cực.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết, Bộ sẽ đẩy nhanh việc báo cáo Thủ tướng và triển khai Chương trình trong giai đoạn tiếp theo. Các hoạt động hỗ trợ từ phía Bộ Công Thương sẽ tập trung vào nâng cao năng lực thực hiện các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng của các doanh nghiệp, tiếp tục triển khai việc hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng áp dụng một cách toàn diện các công nghệ quản trị cũng như nâng cấp, hiện đại hóa công nghệ sản xuất, đặc biệt gắn với việc ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái phục vụ hoạt động đổi mới, phát triển sản phẩm, công nghệ cho các doanh nghiệp./.

https://dangcongsan.vn/