22-7-2021, 11:27 GMT+7

Nâng cấp đường giao thông phục vụ sản xuất cà phê bền vững

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ thuộc tiểu dự án nâng cấp đường giao thông phục vụ sản xuất cà phê bền vững trên địa bàn. 
 
Theo đó, phương án triển khai liên vùng các xã Liêng Srônh, Đam Rông (gần 243,7 triệu đồng); Đạ Đờn - Nam Hà, Lâm Hà (hơn 342,6 triệu đồng); Tân Nghĩa, Di Linh (294 triệu đồng); Lộc Đức, Bảo Lâm (hơn 258 triệu đồng)... 
 
Ban Quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững đại diện chủ đầu tư, tổ chức giám sát chặt chẽ, yêu cầu đơn vị thi công xử lý đúng quy trình dò mìn, xử lý vật liệu nổ theo quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm tuyệt đối an toàn. 
 
Các khối lượng thi công chủ yếu gồm: phát dọn mặt bằng, dò tìm bom mìn vật nổ và đào, xử lý tín hiệu độ sâu từ 0,3 m đến 3 m... Nhà thầu được chọn lựa hợp đồng thi công trọn gói trong thời gian 15 ngày...
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/