14-5-2021, 10:19 GMT+7

Năng suất điều ổn định 7,8 tạ/ha

 Thông tin từ Hội Nông dân của các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên cho biết, nông dân đang trong vụ thu hoạch điều niên vụ 2021. Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh trên cây điều được khống chế và thời tiết tương đối ổn định, năng suất điều niên vụ 2021 dự tính ở mức 7,8 tạ/ha. Đây là mức năng suất bình quân, không cao nhưng cũng không quá thấp cho người nông dân. Với năng suất này, ước niên vụ điều 2021 tổng sản lượng thu được đạt xấp xỉ 18 ngàn tấn. 
 
Được biết, Lâm Đồng hiện có trên 26 ngàn ha điều, chủ yếu trồng tại khu vực 3 huyện phía Nam. Với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, các nông hộ đang tích cực thay đổi quy trình canh tác, canh tác giống điều sản lượng cao nhằm tăng thu nhập trên diện tích đất trồng điều.
 
http://baolamdong.vn/