10-7-2020, 8:51 GMT+7

Ngân hàng Chính sách xã hội Đức Trọng: Doanh số cho vay đạt 47.723 triệu đồng

 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đức Trọng vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, tổng nguồn vốn tính đến 30/6/2020 là 338.501 triệu đồng, tăng 4.255 triệu đồng so với đầu năm; trong đó, tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn là 16.058 triệu đồng; tiền gửi của tổ chức, cá nhân là 18.530 triệu đồng. Riêng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện là 6.825 triệu đồng, tăng 2.200 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch năm 2020. Doanh số cho vay là 47.723 triệu đồng, với 1.038 lượt khách hàng vay vốn, trong đó có 142 hộ được nâng mức cho vay với dư nợ 11.487 triệu đồng, bình quân 80,8 triệu đồng/hộ. Doanh số thu nợ 36.543 triệu đồng/10.799 hộ vay, tăng 11.144 triệu đồng so với đầu năm. Vốn tín dụng chính sách được cho vay kịp thời đến 1.308 lượt hộ nghèo và các đối tượng được vay vốn phát triển sản xuất đầu tư chăm sóc cà phê, hoa, dâu tằm, chăn nuôi… và giải quyết việc làm 161 lao động; tạo điều kiện cho trên 69 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; 529 hộ sống ở vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; 1 hợp tác xã gồm 12 hộ tại Ninh Gia được vay vốn 600 triệu đồng. Nhìn chung các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội, góp phần ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn nhất định: Toàn huyện còn 4 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5%, gồm thị trấn Liên Nghĩa, Hiệp Thạnh, Hiệp An, Tân Thành; công tác kiểm tra sử dụng vốn vay của các hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã còn chưa kịp thời.


(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,871,766