19-1-2021, 10:34 GMT+7

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng tăng trưởng 4,4%

 Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết ình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

 

Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch  UBND tỉnh, ông Phạm S - PCT UBND tỉnh Lâm Đồng đã tham dự. 


 
Năm 2020 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể: Tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt 4,4% so với năm 2019, tổng sản phẩm đạt 25 ngàn 336 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đạt 180 triệu đồng/1ha. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn  60 ngàn 200  ha, tăng gần  2.600 ha so với năm 2019,  chiếm gần 21% diện tích canh tác toàn tỉnh.Toàn tỉnh hiện có 165 chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, tăng 20 chuỗi.

Trong năm đã phát triển mới 48 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh đạt 312 đơn vị. Đã công nhận 124 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp giảm 7%; diện tích rừng bị thiệt hại giảm 21%; khối lượng lâm sản thiệt hại cả năm giảm 36% so với năm 2019. Độ che phủ rừng đạt 55%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 90%, nước sạch 27,5%.Có thêm 09 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới và 02 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; luỹ kế đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Đà lạt, Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Cơ cấu lại ngành, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng toàn diện bền vững và hiện đại, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh. Đàn gia cầm phát triển mạnh với khoảng 10,6 triệu con, tăng gần 6% so với năm 2019. Tổng đàn gia súc gần 547 ngàn con, tăng 5,8% so với năm 2019. Toàn tỉnh có 100 doanh nghiệp chế biến rau, quả;  gần 450 doanh nghiệp chế biến cà phê, 88 cơ sở chế biến trái cây,419 doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ. Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; Công tác khuyến nông nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện.   Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tuy được chú trọng kiểm soát, nhưng vẫn xảy ra; việc tăng đàn, tái đàn lợn gặp nhiều khó khăn. Tình hình tiêu thụ nông sản chưa thật sự bền vững vấn đề vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp.
 

 
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao những kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được đồng thời yêu cầu ngành  cần tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững  và hiện đại. Chú trong công tác phát triển công nghệ sau thu hoạch; Tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào; kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn.  Với những giải pháp đặt ra, ngành nông nghiệp Lâm Đồng cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2021 như: tốc độ tăng GRDP toàn ngành đạt gần 5%, duy trì diện tích canh tác khoảng 300.000 ha; Diện tích nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh phấn đâu đạt khoảng 63.000 ha, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 10%. 
 
Dịp này, ông  Hoàng Huy Liệu – Nguyên phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y vinh dự được  trao tặng Huân chương độc lập hạng ba, đồng thời 4 tập thể và 4 cá  nhân thuộc ngành nông nghiệp được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có thành tích  xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển Nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016 – 2020.

http://lamdongtv.vn/