23-4-2021, 16:22 GMT+7

Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

 Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.


Nội dung Nghị Quyết 
số 52/2021/NĐ-CPTin trong ngày.
Tin khác.