9-6-2021, 10:19 GMT+7

Nhập khẩu gần 8,9 triệu giống hoa các loại

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án nhập khẩu gần 8,9 triệu hạt, ngọn, lá, cây, củ giống hoa các loại có bản quyền phục vụ sản xuất giai đoạn năm 2021- 2025 trên địa bàn với  tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng của doanh nghiệp nhập khẩu và 1 tỷ đồng hỗ trợ của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng.  
 
Cụ thể, toàn tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu 23 họ với 66 giống hoa từ 10 quốc gia gồm: Hà Lan, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Costa Rica, Guatenmala, Mexico, Chi Lê.
 
Mục tiêu đến năm 2025, diện tích trồng hoa toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 10.800 ha, tổng sản lượng 4 tỷ cành và 500 triệu chậu hoa các loại. Trong đó tỷ lệ diện tích sản xuất các giống hoa có bản quyền đạt 35-40%; tỷ lệ hoa xuất khẩu đạt 15-20%. 
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/