19-6-2020, 9:29 GMT+7

Nhiều chuyển biến rõ rệt trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X xác định “Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ” là 1 trong 4 chương trình trọng tâm, và “Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi và đô thị” là một trong số các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngày 11/11/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025, đây cũng chính là cơ sở cho việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) trong nhiệm kỳ qua. Sau 5 năm thực hiện, có thể thấy, bộ mặt kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt. Hàng loạt công trình giao thông đã được đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.
 
Hệ thống cầu ở nông thôn được quan tâm, đầu tư xây dựng thời gian qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong ảnh: Cầu Đạ Ploa
Hệ thống cầu ở nông thôn được quan tâm, đầu tư xây dựng thời gian qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong ảnh: Cầu Đạ Ploa
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Cụ thể, Sở đã hoàn thành, trình phê duyệt một số các đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch trong lĩnh vực GTVT; tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016 - 2020; nhu cầu kế hoạch đầu tư công của ngành giao thông theo định hướng kết nối mạng giao thông các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030... 
 
Sở đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, thúc đẩy đầu tư các công trình hạ tầng giao thông vận tải. Phối hợp với Bộ GTVT hoàn thành việc đầu tư, đưa vào khai thác Dự án khôi phục, cải tạo QL 20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt; tuyến tránh Quốc lộ 20 (đoạn qua TP Bảo Lộc). Đề xuất Bộ GTVT đầu tư bổ sung các hạng mục bổ sung như: đoạn đèo Mimosa, hệ thống thoát nước và cầu yếu trên tuyến QL 20, bố trí vốn xây dựng đoạn tránh Sân bay Liên Khương (QL 27). Thời gian qua, Sở cũng chủ động phối hợp với Bộ GTVT trong việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; dự kiến hoàn thành, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2020.
 
Đối với hệ thống đường bộ địa phương, Sở GTVT đã hoàn thành và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020 tổng số 14 dự án với số vốn là 1.768 tỷ đồng và đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 5 dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020-2025, đó là các dự án: nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT.725, đoạn Di Linh - Bảo Lâm; nút giao Phan Chu Trinh TP Đà Lạt; đường gom cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn... 
 
Về đầu tư, phát triển giao thông nông thôn, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền cấp huyện, xã hướng dẫn thực hiện và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng và công tác vận động, tuyên truyền. Quán triệt chủ trương của tỉnh về phát triển giao thông nông thôn theo phương thức “Nhân dân làm công trình - Nhà nước hỗ trợ vật tư”. 
 
Đến nay, tổng số km đường được cứng hóa khoảng 5.801 km, đạt tỉ lệ 82,6%; hoàn thành xây dựng 9 cầu treo từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; phối hợp với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam triển khai công tác giải phóng mặt bằng thi công 75 cầu dân sinh Dự án LRAMP.

Báo Lâm Đồng
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,841