7-6-2021, 10:3 GMT+7

Nỗ lực xóa nghèo ở Đạ Sar

 Đạ Sar là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương với gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Địa phương đã huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, cùng với sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức và người dân trong công tác giảm nghèo, xã Đạ Sar phấn đấu đến cuối năm 2021 không còn hộ nghèo, tiến tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
 
Các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở xã Đạ Sar
Các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở xã Đạ Sar
 
Giảm 121 hộ nghèo
 
Về Đạ Sar hôm nay, sự “thay da đổi thịt” hiện hữu trên từng tấc đất, trong từng ngôi nhà, đặc biệt là đời sống của người dân. Tuy chiếm đa số là hộ đồng bào DTTS, nhưng hiện nay bà con nhân dân không còn canh tác theo tập quán cũ mà đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Với lợi thế về khí hậu, đất đai, nguồn nước thích hợp cho việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, cây dược liệu, nuôi cá nước lạnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm…; Đạ Sar xác định đây là những điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư để thực hiện kế hoạch đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. 
 
Chương trình giảm nghèo là một trong những thành quả nổi bật của xã Đạ Sar trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phấn khởi trước kết quả này, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar Trần Tuấn Anh cho hay, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã quyết tâm triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, với sự chuyển đổi cách tiếp cận giảm nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, toàn xã tập trung thực hiện nhiều giải pháp khác nhau trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Công tác tuyên truyền về giảm nghèo được Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã thường xuyên triển khai thực hiện nhằm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, xã tập trung thực hiện lồng ghép những nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho hộ nghèo. Từ năm 2016 - 2020, tổng kinh phí hỗ trợ đối với hộ nghèo trên địa bàn xã hơn 2,2 tỷ đồng. 
 
Xã Đạ Sar đã phát huy sức mạnh của 3 lực lượng: bản thân hộ nghèo, cộng đồng và Nhà nước. Xã đã đề ra nhiều chính sách, chế độ hỗ trợ phát triển kinh tế dựa trên nhu cầu của hộ dân về thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: hỗ trợ vay vốn chính sách xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên, y tế, bảo hiểm, chi phí khám chữa bệnh… Cùng với đó, xã triển khai nhiều mô hình sản xuất giảm nghèo đạt hiệu quả dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế của các hộ dân như: mô hình thâm canh cà phê, mô hình hỗ trợ nuôi bò sinh sản, heo sinh sản, gà ta địa phương, mô hình nuôi dê, nuôi thỏ... Do đó, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm rõ rệt, từ 136 hộ nghèo trong năm 2016 (chiếm 11,6%) thì đến cuối năm 2020 chỉ còn 15 hộ, chiếm 1,1%, tương đương với giảm 121 hộ nghèo. 
 
Phấn đấu không còn hộ nghèo
 
Từ những kết quả khả quan trong công tác giảm nghèo thời gian qua, xã Đạ Sar đã mạnh dạn đưa ra những quyết tâm lớn hơn. Theo đó, Đảng ủy xã Đạ Sar đã ra Nghị quyết về việc lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 không còn hộ nghèo. Đây có thể được coi là nhiệm vụ khó khăn và thách thức đối với một xã vùng sâu, vùng xa mà tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm đa số. 
 
Với quyết tâm đến cuối năm 2021, 15 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo trên địa bàn xã sẽ thoát nghèo, nhiều giải pháp đã được xã Đạ Sar triển khai. “Xã xác định để có kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo năm 2021 thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã làm nòng cốt có trách nhiệm phụ trách từng địa bàn và từng hộ nghèo. Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể xã phối hợp với các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách giúp đỡ các hộ thoát nghèo, giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng kế hoạch, mô hình giảm nghèo; liên hệ mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch và các nguồn hỗ trợ. Để công tác giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ và giải pháp được Đảng bộ xã Đạ Sar đề ra là ưu tiên cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững; đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo có nhà, có sinh kế, phương tiện sản xuất cũng như hướng dẫn cách làm ăn, giới thiệu việc làm để các hộ vươn lên thoát nghèo và không tái nghèo. Cùng với đó, khuyến khích người lao động tự tạo công ăn việc làm; phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn chặt giữa đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn”, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar Trần Tuấn Anh cho biết.
 
TUẤN HƯƠNG