27-8-2020, 9:57 GMT+7

Nuôi thử nghiệm Cá Trắng Châu Âu

 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm Cá Trắng Châu Âu tại tỉnh Lâm Đồng”


Đề tài do Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III chủ trì và tiến sĩ Phan Đinh Phúc làm chủ nhiệm. Cá Trắng Châu  Âu có tên khoa học là Coregonus Lavaretus, môi trường sống tương tự như cá cá hồi vân đang được nuôi tại Lâm Đồng với nhiệt độ tối ưu từ 15 đến 18 độ c. Sau 4 năm nghiên cứu, nuôi thử nghiệm tại các địa điềm như: huyện Đức Trọng, Lạc Dương cho thấy cá sống đạt 70% và sau thời gian 17 tháng mỗi con Cá Trắng Châu Âu đạt trọng lượng trung bình khoảng 1,2 kg/1con và cá thích nghi tương đối với một số địa điểm nuôi tại Lâm Đồng. Sự thành công bước đầu này mở ra triển vọng phát triển thêm một giống cá nước lạnh tại Lâm Đồng sau cá Tầm và cá Hồi.Tuy nhiên theo Hội đồng khoa học, để đề tài được ứng dụng vào thực tế thì cần thời gian nghiên cứu, xem xét thêm về hiệu quả kinh tế cũng như việc chủ động nguồn, giống, thức ăn vì hiện nay 100% giống cá này được nhập khẩu hoàn toàn và nguồn thức ăn hiện sử dụng thức ăn của cá Hồi./.                                                                                                                                                                                                     Thùy Dương(lamdongtv.vn)