4-3-2020, 10:1 GMT+7

Phân bổ hơn 34,4 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển

Huyện Đam Rông đã quyết định phân bổ hơn 34,4 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững trong năm 2020.

Trong đó, bao gồm hơn 32,2 tỷ đồng bố trí vốn 13 công trình chuyển tiếp năm 2019; gần 2 tỷ đồng trả nợ 8 công trình thực hành tiết kiệm 10%; còn lại 200 triệu đồng chi phí trồng mới và chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk làm chủ đầu tư.

Đáng kể những công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông làm chủ đầu tư như: ở xã Liêng Srônh xây dựng đường vào khu sản xuất Đạ Glòng (hơn 4 tỷ đồng), đường vào khu dân cư Làng Mông (3,8 tỷ đồng); ở xã Đạ K’Nàng xây dựng trường mầm non (3,4 tỷ đồng), đường xóm 1, thôn Păng Dung (2 tỷ đồng); xã Phi Liêng xây dựng hệ thống nước sinh hoạt Liêng Đơng - Boóp La (2,5 tỷ đồng)…

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,465