25-5-2021, 9:22 GMT+7

Phân bổ kinh phí tái cơ cấu ngành nông nghiệp 12 huyện, thành

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề xuất 7.620 triệu đồng tổng kinh phí tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững trên địa bàn 12 huyện, thành trong năm 2021. 
 
Theo đó, 12 huyện, thành trong tỉnh cùng triển khai 3 hạng mục hỗ trợ gồm: nhân rộng các mô hình chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển giống mới (4.000 triệu đồng); phát triển, nâng cấp sản phẩm OCOP (1.100 triệu đồng); đánh giá, phân hạng chứng nhận sản phẩm OCOP (120 triệu đồng). 
 
Riêng các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm xây dựng mô hình công nghệ cao tại vùng sâu, vùng xa (1 tỷ đồng); huyện Đơn Dương, huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt nhân rộng sản xuất nông nghiệp thông minh (900 triệu đồng); huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên phát triển lúa cao sản, lúa chất lượng cao (500 triệu đồng).
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/