12-11-2020, 13:59 GMT+7

Phát huy giá trị cốt lõi: Kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

  Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ… vừa tổ chức Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh, và tôn vinh doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, TST tourist tự hào là một trong những doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh được đề cử là doanh nghiệp tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hành văn hóa doanh nghiệp trước cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 và được vinh danh tại sự kiện ý nghĩa này.