8-6-2021, 14:33 GMT+7

Phát triển 180 ha dâu tằm giống mới trên 7 huyện

 Triển khai Đề án phát triển dâu tằm bền vững trong năm 2021, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục phát triển 180 ha diện tích dâu tằm giống mới trên 7 huyện Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên với định mức hỗ trợ không quá 1 ha/hộ, tương ứng số tiền tối đa 5 triệu đồng/ha. 
 
Cùng với đó, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng xây dựng mới và nâng cấp 5 cơ sở nuôi tằm con tập trung công nghệ cao tại các huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh, Bảo Lâm với ngân sách nhà nước 30%, vốn đối ứng của cơ sở 70%. Tương ứng lần lượt với định mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng và 100 triệu đồng/cơ sở. 
 
Riêng 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên, ngân sách hỗ trợ 50%, người dân đối ứng 50% đầu tư 2 mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm tự động, dây chuyền máy móc hỗ trợ nuôi tằm, sàn sắt, khay trượt, né gỗ…
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/