20-11-2020, 9:53 GMT+7

Phát triển 235 ha nông nghiệp thông minh

 Số liệu cập nhật đến nay cho biết, toàn tỉnh hiện đang phát triển 235 ha diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh IoT, tăng năng suất từ 10 - 15% so với các giải pháp sản xuất thông thường. 
 
Theo đó, thông qua hệ thống cảm biến lắp đặt trong khu vườn, người sản xuất hàng ngày giám sát từ xa về độ ẩm, dinh dưỡng trong đất, từ đó điều khiển phù hợp việc tưới tiêu kết hợp với châm phân, thay đổi nhiệt độ..., giúp cây trồng phát triển tối ưu nhất. 
 
Cụ thể, mô hình 1 ha trồng ớt ngọt, dưa leo, cà chua... của hộ gia đình ông Nguyễn Như Thủy ở xã Bình Thạnh, Đức Trọng ứng dụng công nghệ IoT trong năm 2020 đã giảm 50% công quản lý, chăm sóc; đồng thời, tiết kiệm 10 - 20% lượng nước tưới và phân bón, sản lượng thu hoạch cao hơn quy trình sản xuất bằng các thiết bị thủ công đến 15%...
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/