17-6-2021, 15:38 GMT+7

Phát triển 62 cơ sở chế biến mắc ca

 Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng cho biết, chiến lược đến năm 2045, toàn tỉnh phát triển lên 62 cơ sở chế biến mỗi năm 1.566 tấn mắc ca thành phẩm, tương ứng 4.538 tấn mắc ca nguyên liệu. Các dòng sản phẩm mắc ca chế biến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu gồm: tinh dầu, bột mắc ca, nhân hạt sấy khô, quả khô sấy nứt…
 
Trong đó, giai đoạn 2021 - 2030 phát triển mới 11 cơ sở; giai đoạn năm 2031 - 2045 phát triển thêm 20 cơ sở. 
 
Được biết, hiện tại Lâm Đồng có 31 cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến mắc ca với công suất tiêu thụ mỗi năm 1.842 tấn quả tươi, chế biến thành 883 tấn thành phẩm quả mắc ca sấy nứt, nhân hạt mắc ca sấy khô…, cung cấp cho hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị, sân bay trong nước, đồng thời xuất khẩu sang các nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/