27-10-2021, 9:43 GMT+7

Phát triển chuỗi liên kết 500 ha chuối Laba Đạ K'Nàng

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã chọn HTX Laba Banana Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông phát triển liên kết khoảng 120 hộ dân sản xuất gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ 300 ha chuối Laba vào năm 2023 và 500 ha vào năm 2025. 
 
Cụ thể, trong tổng dự toán hơn 10,7 tỷ đồng, bao gồm gần 3 tỷ đồng ngân sách nhà nước hỗ trợ, gần 7,7 tỷ đồng vốn đối ứng HTX và hộ thành viên. 
 
Các hạng mục được HTX Laba Banana Đạ K’Nàng triển khai từ các khoản kinh phí gồm: Xây dựng 3 hệ thống máy tách xơ chuối, máy công nghệ lạnh, hệ thống ủ phân vi sinh, 1 kho lạnh, mở rộng 300 m2 nhà xưởng sơ chế, chế biến chuối…
 
Đồng thời đầu tư mua 20.000 cây giống chuối Laba, 15.000 thùng giấy đựng trái chuối tươi, hoàn chỉnh quy trình sản xuất chuối Laba VietGAP đối với thành viên và GlobalGAP đối với HTX, quy trình chế biến an toàn theo tiêu chuẩn ISO:2000…
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/