16-8-2021, 11:21 GMT+7

Phát triển hơn 57 ha diện tích nuôi trồng thủy sản

 Qua khảo sát đến nay, toàn huyện Đơn Dương phát triển hơn 57 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Theo đó, hơn 43,2 ha diện tích nuôi trong hồ, đập và hơn 13,8 ha diện tích ao nuôi, tương ứng với sản lượng thu hoạch hàng năm là 45,2 tấn và 10 tấn. 
 
Địa bàn nuôi trồng thủy sản của huyện Đơn Dương tập trung tại thị trấn Thạnh Mỹ và 2 xã Pró, Lạc Xuân với 9 cơ sở tham gia. Đặc biệt có 1 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên diện tích 11 ha tại xã Lạc Xuân, đạt tổng sản lượng hàng năm khoảng 40 tấn. 
 
Các cơ sở còn lại chủ yếu nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ với các loại cá nước ngọt truyền thống như cá trắm, cá lóc, cá chép, cá mè, cá trôi, rô phi..., phuc vụ nhu cầu thực phẩm địa phương kết hợp với kinh doanh dịch vụ câu cá giải trí...
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/