9-9-2020, 9:29 GMT+7

Phong trào thi đua trên lĩnh vực thương mại và du lịch

 Ngày 9/9, Lâm Đồng sẽ tổ chức Đại Hội thi đua yêu nước lần thứ 6 giai đoạn 2020-2025. Sau đây là thành tích nổi bật trong phong trào thi đua trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ du lịch.

Trong 5 năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh Lâm đồng, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Ngày 9/9, Lâm Đồng sẽ tổ chức Đại Hội thi đua yêu nước lần thứ 6 giai đoạn 2020-2025. Sau đây là thành tích nổi bật trong phong  trào thi đua trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ du lịch.Trong giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, đề án phát triển thị truờng thương mại; đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; đổi mới mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý sang loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; phát triển và quảng bá thuơng hiệu " Đà Lạt- kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ thực hiện ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn giao dịch điện tử, xây dựng bộ thương hiệu trực tuyến..Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân tăng 12,5%/năm . Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 -2020 đạt trên 3,1 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là Alumin và hydroxit nhôm, cà phê, tơ xe, lụa tơ tằm, sản phẩm dệt may, chè, rau, hoa, hạt điều có sự tăng trưởng cả về lượng và giá trị; đến nay đã xuất khẩu đến 40 nước, thị trường xuất khẩu chính là Đông Bắc Á, Châu Âu, Bẳc Mỹ.

Du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh, lượng khách du lịch tăng qua các năm, bình quân giai đoạn 2016 - 2019 tăng 8,9%/năm; khách qua lưu trú tăng 12,5%; khách quốc tế chiếm 7,4% tổng lượng khách . Lâm đồng đã đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, mở rộng các tour, tuyến; tăng cường liên kêt hợp tác phát triển du lịch với các trung tâm du lịch trong nước.Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung sản phẩm, dịch vụ mới như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch mạo hiểm, du lịch canh nông, du lịch di sản văn hóa... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Hữu Phúc(lamdongtv.vn)