1-9-2021, 13:28 GMT+7

QLTM: Lâm Đồng thông tin tới các doanh nghiệp về hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn trong vận chuyển lưu thông hàng hóa

 Thực hiện công văn số 5138/BCT-TTTN ngày 24/8/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Sở Công Thương đề nghị Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hướng dẫn cho các doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận chuyển hàng hóa (nhất là khi đi qua các chốt kiểm soát) liên hệ đường dây nóng, số điện thoại 088 601 6640 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải xe ô tô trong bối cảnh dịch Covid-19.

 (Kèm văn bản số 5138/BCT-TTTN ngày 24/8/2021 của Bộ Công Thương tiếp theo dưới đây).

Phòng Quản lý Thương mại - SCTLĐ