8-10-2021, 10:59 GMT+7

Quốc hội đồng hành ở mức cao nhất với cộng đồng doanh nghiệp để sớm phục hồi, phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa bế mạc, Trung ương thống nhất sẽ xem xét điều chỉnh chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ với liều lượng hợp lý và thời điểm phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, kích thích kinh tế phục hồi và phát triển. 

 

Chiều nay, kết luận cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp, giới doanh nhân, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ làm việc ngay trong tuần tới  với các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ để xem xét cụ thể việc sử dụng hai công cụ chính sách này.

Sau khi lắng nghe 12 doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp ở các điểm cầu trong toàn quốc phát biểu, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao ý kiến tâm huyết, thiết thực, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, sự mất mát cả về tài sản và tính mạng của người dân do tác động của đại dịch Covid- 19, nhất là trong giai đoạn bùng phát lần thứ tư. 

Chia sẻ thiệt hại to lớn của người dân và doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII vừa bế mạc, Trung ương bàn thảo hết sức kỹ lưỡng, đậm nét về vấn đề này. Trung ương ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng tuyến đầu, trong đó có đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. 

“Khó khăn như thế nhưng chúng ta đã chống chịu kiên cường, 6 tháng đầu năm vẫn giữ được tăng trưởng 5,64%, quý III giảm sâu nhưng dự kiến cả năm sẽ vẫn duy trì được tăng trưởng dương, các cân đối lớn cơ bản được giữ vững, xuất khẩu 9 tháng tăng 24%...”. Trung ương cũng chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát, thiệt hại rất to lớn mà người dân và doanh nghiệp đã phải gánh chịu trong thời gian qua.

Quốc hội đồng hành ở mức cao nhất với cộng đồng doanh nghiệp để sớm phục hồi, phát triển -0
Quang cảnh buổi làm việc với VCCI và đại diện giới doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG ANH) 

Nhấn mạnh: “Bây giờ là lúc thử thách bản lĩnh của doanh nghiệp, doanh nhân hơn lúc nào hết”, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, chúng ta vẫn có những nền tảng vĩ mô tốt để vượt qua những khó khăn trước mắt hiện nay, tiếp tục có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần rà soát lại năng lực quản trị của chính mình, nhìn rõ điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp mình để có chiến lược phục hồi và phát triển phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, vị thế hết sức quan trọng của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước. Vị thế này không chỉ được Đảng, Nhà nước, xã hội công nhận mà còn được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng, nhất là từ Đại hội XI đến nay.

Về khung khổ pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hệ thống pháp luật cải thiện nhiều, tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, thể hiện thực chất hơn quyền tự do kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực khởi sự kinh doanh, minh bạch về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trong 10 năm, từ 2011-2021, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09/NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013 hiến định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua hơn 70 luật, pháp lệnh, nghị quyết về đầu tư, kinh doanh. Nhờ đó, hệ thống pháp luật về sở hữu, về quyền tự do kinh doanh ngày càng được hoàn thiện, là cơ sở để phát triển đồng bộ và vận hành thông suốt, lành mạnh các thị trường, tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ cũng liên tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm các điều kiện, thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành…

Quốc hội đồng hành ở mức cao nhất với cộng đồng doanh nghiệp để sớm phục hồi, phát triển -0
 Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Điều chỉnh chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cũng “đặt hàng” VCCI và cộng đồng doanh nghiệp hiến kế cho Quốc hội về chiến lược tổng thể phục hồi và phát triển nền kinh tế. 

Tại Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII vừa bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất sẽ xem xét điều chỉnh chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ với liều lượng hợp lý và thời điểm phù hợp, phối hợp chặt chẽ hai chính sách này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, kích thích kinh tế phục hồi, phát triển. 

Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ làm việc cụ thể về vấn đề này. Ngay trong tuần tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ làm việc với Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để rà soát, xem xét cụ thể việc sử dụng các công cụ chính sách này.

Trao đổi cụ thể với đề xuất của các doanh nhân về việc nâng trần nợ công quốc gia để tăng quy mô các gói hỗ trợ ứng phó Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải tính toán cả về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. Thống nhất phải có gói chính sách này trên tinh thần chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải đóng góp nhiều hơn cho việc tái thiết, phục hồi kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ghi nhận kiến nghị rất quan trọng của VCCI về tăng tính tự chủ cho doanh nghiệp trong thích ứng an toàn với đại dịch và phục hồi sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, chính quyền cần tập trung đặt ra một số nguyên tắc để doanh nghiệp thực hiện và tiến hành hậu kiểm, bởi hơn ai hết các chủ doanh nghiệp là người lo nhất, chịu trách nhiệm trước hết cho doanh nghiệp mình. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị VCCI nghiên cứu về xu hướng kinh doanh thời hậu Covid- 19 để đóng góp ý kiến cho Quốc hội trong quá trình xem xét, quyết định về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021- 2026 tại Kỳ họp thứ hai tới đây và chuẩn bị cho việc tổ chức Diễn đàn kinh tế - xã hội thường niên đầu tiên vào đầu năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị VCCI cải tiến, đổi mới công tác lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan của Quốc hội cần tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung giải trình, tiếp thu cho thật thấu đáo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ hơn nữa việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật và công tác tổ chức thực thi luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch.

“Quốc hội có thể họp bổ sung để giải quyết các vấn đề cấp bách, không có việc gì đến Quốc hội mà bị chậm. Quốc hội sẽ đồng hành ở mức cao nhất với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Về công tác xây dựng pháp luật, điểm nổi bật của Khóa XV là Đảng đoàn Quốc hội đã trình và Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao về việc ban hành một kết luận về định hướng xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Theo đó, một danh mục nhiệm vụ đã được xác định rõ với 135 luật, pháp lệnh cần được rà soát, đánh giá, hoàn thiện.

Các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện thể chế cho các mô hình kinh tế mới, hệ sinh thái cho chuyển đổi số, kinh tế số, chính quyền số, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn…, hay những đề xuất rất cụ thể liên quan Luật Dược, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm… đều đã được chỉ rõ trong danh mục kể trên và có lộ trình thực hiện kèm theo...

(Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ)

 
https://nhandan.vn/p