31-8-2020, 9:26 GMT+7

Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040

 Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc về thông tin quy hoạch Tp Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040.

Tham dự có đại diện các sở, ngành, tp Bảo Lộc,  và Liên danh giữa Viện kiến trúc quốc gia và Arep Ville, đơn vị tư vấn thực hiện đồ án quy hoạch.Tại buổi làm việc, Liên danh giữa Viện kiến trúc quốc gia và Arep Ville, đơn vị thực hiện đồ án đã thông tin chung khái quát bản đồ quy hoạch Tp Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040. Theo đó, bản đồ quy hoạch thực hiện tổng thể chung, căn cứ pháp lý, các định hướng chiến lược, xây dựng khu vực Tp Bảo Lộc và vùng phụ cận trở thành trung tâm chính trị, hành chính; trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa - thể dục thể thao, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, phát triển ngành nghề, cơ cấu lao động; quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng, như đường giao thông, các công trình làm việc công cộng; thực hiện các căn cứ, phương pháp tính dự báo quy mô dân số theo từng giai đoạn; tiềm năng phát triển du lịch, đất đai sản xuất, đất đai xây dựng đô thị… Trên cơ sở bản đồ quy hoạch đưa ra, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về hiện trạng chung của Tp Bảo Lộc và vùng phụ cận hiện tại cũng như nhận diện sự thay đổi trong tương lai; trong đó phân tích kỹ lượng chỉ tiêu áp dụng đối với từng khu vực hiện hữu, khu vực phát triển đô thị và vùng nông thôn, với mục tiêu đảm bảo tính khả thi, tính kế thừa của đồ án.Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt, đánh giá cao ý tưởng bản đồ quy hoạch của đơn vị tư vấn thực hiện. Trước mắt đây là tổng thể để khẳng định mục tiêu trong tương lai đưa Tp Bảo Lộc và vùng phụ cận phát triển, hướng đến là đô thị hiện đại tổng hợp, trung tâm chính trị hành chính cấp tỉnh trong tương lai, là đô thị hạt nhân phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Bảo Lộc sẽ phát triển đô thị bền vững theo hướng tăng trưởng xanh mang đặc trưng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới và yêu cầu của việc thu hút đầu tư; Kiến tạo, phát huy môi trường sống theo hướng bố trí hợp lý các làng đô thị xanh và các khu đô thị mang bản sắc, bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Vi vậy, trên cơ sở nội dung trao đổi, phân tích tại buổi làm việc, thời gian tới đơn vị thực hiện đồ án cùng với các ngành liên quan tỉnh Lâm Đồng và Tp Bảo Lộc tiếp tục phối hợp, đánh giá kỹ lưỡng, từng bước hoàn thiện theo hướng đồ án mang tính cụ thể và tính thực tiễn cao./.Mạnh Thành (lamdongtv.vn)