30-12-2020, 14:42 GMT+7

Quy hoạch dự án nông nghiệp công nghệ cao Cầu Đất

 Dự án nông nghiệp công nghệ cao Cầu Đất - Đà Lạt (xã Trạm Hành, Đà Lạt) vừa được UBND tỉnh thống nhất thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch từ hơn 214,7 ha xuống còn gần 210,5 ha. 

Trong đó, chiếm hơn 89% diện tích đất sản xuất các loại cây rau, chè, cà phê công nghệ cao; 10,2% công trình xây dựng có mái che và không mái che; gần 0,8% ao, suối. 
 
Cụ thể, chỉ tiêu xây dựng tầng cao không quá 2 tầng; xây dựng cách ranh đất của dự án, cách lộ giới đường giao thông đấu nối với Quốc lộ 20 và cách lộ giới Quốc lộ 20 lần lượt từ 6 m và 15 m trở lên…
 
Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch mới nêu trên, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công các hạng mục công trình đúng tiến độ đã cam kết.  
 
MẠC KHẢI