22-7-2021, 11:23 GMT+7

Quy hoạch Khu đô thị đường Nguyễn Hoàng và hồ Vạn Kiếp

 Thành phố Đà Lạt vừa đề nghị Sở Xây dựng Lâm Đồng xem xét, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu đô thị đường Nguyễn Hoàng và hồ Vạn Kiếp, trình UBND tỉnh phê duyệt. 
 
Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch 189 ha, quy mô dân số dự kiến 23.000 - 27.000 người. Chỉ tiêu sử dụng các loại đất gồm: đất cây xanh 2 m2/người trở lên; đất trường trung học cơ sở, tiểu học, giáo dục mầm non lần lượt 55 chỗ, 65 chỗ và 50 chỗ/1.000 người, tương ứng 10 - 12 m2/chỗ; đất nhóm nhà ở 15 - 55 m2/người; đất giao thông từ 18% trở lên; đất hỗn hợp, thương mại, dịch vụ đảm bảo yêu cầu theo dự án và phù hợp với quy hoạch chung. 
 
Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ khu vực dân cư Nguyễn Hoàng và khu vực dân cư Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu - Vạn Kiếp, hình thành một trung tâm thứ 2 của thành phố Đà Lạt, kết nối với khu vực xung quanh, đặc biệt là đô thị Lạc Dương...
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/