7-4-2021, 16:42 GMT+7

Quý I, xuất khẩu 155 triệu USD

 Sở Công thương Lâm Đồng thông tin, 3 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu toàn ngành ước đạt trên 155 triệu USD, tăng 8,22% so cùng kỳ năm 2020 và đạt 19,12% kế hoạch năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là alumin, cà phê nhân, chè chế biến, rau quả, hạt điều nhân, hoa tươi các loại và hàng dệt may. Tuy nhiên, vì thị trường thế giới còn rất khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên hầu hết các mặt hàng đều giảm về lượng và giảm cả giá trị; riêng hoa và rau quả, hàng dệt may tăng nhẹ. Đối với alumin, thị trường cho thấy khả năng hồi phục sản xuất, có tăng nhẹ về sản lượng và giá trị.
 
Nhập khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 48 triệu USD, tăng gần 20% so cùng kỳ 2020, chủ yếu là các mặt hàng phục vụ sản xuất như nguyên liệu dệt và sản phẩm dệt may, hạt, củ giống cây trồng, hóa chất, bao bì… Tín hiệu cho thấy, xuất khẩu năm 2021 còn gặp khó khăn tùy theo sự khống chế dịch COVID-19 trên toàn thế giới.
 
D.Q
http://baolamdong.vn/