16-3-2021, 10:32 GMT+7

Ra mắt CLB Thanh niên với văn hóa nghệ thuật hát Then, đàn Tính

 Tối 14/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) đã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên với văn hóa nghệ thuật hát Then, đàn Tính. 
 
Ra mắt CLB hát Then, đàn Tính xã An Nhơn
Ra mắt CLB hát Then, đàn Tính xã An Nhơn
CLB được thành lập gồm có 20 thành viên, là những hạt nhân văn nghệ quần chúng tại cơ sở, với lòng yêu thích nghệ thuật hát Then, đàn Tính. CLB có sự dẫn dắt, truyền đạt của các nghệ nhân lớn tuổi.
 
CLB đi vào sinh hoạt sẽ tạo điều kiện phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ về nghệ thuật hát Then, đàn Tính trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này. 
 
Tại buổi ra mắt, CLB hát Then, đàn Tính đã thông qua quyết định thành lập, quy chế, điều lệ hoạt động và công bố các quyết định phân công chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên phụ trách CLB.
 
Phát biểu tại lễ ra mắt CLB, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ Đạ Tẻh cho biết: Việc ra mắt CLB nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các cấp ủy chính quyền, cộng đồng và chủ nhân di sản văn hóa trong việc giữ gìn, bảo tổn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa nghệ thuật hát Then, đàn Tính. CLB hát Then, đàn Tính xã An Nhơn được thành lập sẽ là cầu nối, là địa điểm thu hút đông đảo những người say mê làn điệu dân ca này trên địa bàn, góp phần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
 
HOÀNG SA
http://baolamdong.vn/