28-10-2019, 10:30 GMT+7

Sản lượng mắc ca tăng cao nhất trong các loại cây dài ngày

  Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, 9 tháng đầu năm nay, hầu hết năng suất, sản lượng các cây trồng dài này trên địa bàn tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể: Cây điều có diện tích hơn 27 ngàn ha; năng suất 5,4 tạ/ha; sản lượng gần 11 ngàn 500 tấn tăng 53% cùng kỳ; Cây chè có diện tích hơn 12 ngàn 400 ha; sản lượng hơn 141 ngàn tấn tăng hơn 19 %. Cây cà phê có diện tích gần 174 ngàn 400 ha, ước năng suất niên vụ đạt 31,8 tạ/ha và sản lượng gần 525 ngàn tấn tăng 3,1% ; Cây ăn quả có diện tích gần 18 ngàn 500 ha; sản lượng hơn 142 ngàn tấn tăng hơn 28%.

Mức tăng ấn tượng nhất phải kể đến cây dâu tằm và cây mắc ca. Trong đó cây dâu tằm có diện tích gần 8 ngàn ha , sản lượng gần 100 ngàn tấn tăng gần 32%. Riêng cây mắc ca có diện tích hơn 4 ngàn ha mức tăng sản lượng đạt cao nhất trong các loại cây dài ngày với hơn 1 ngàn 830 tấn tăng gần 140% so với cùng kỳ năm ngoài. Sở dĩ sản lượng mắc ca 9 tháng đầu năm tăng cao như vậy là do bên cạnh yếu tố được mùa thì do năm nay nhiều diện tích cây mắc ca đã qua giai đoạn kiến thiết cơ bản, bắt đầu bước vào thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch nên sản lượng tăng cao. Đây cũng là loại cây trồng phù hợp được nông dân Lâm Đồng canh tác, chủ yếu bằng phương pháp xen canh trong vườn cà phê.

(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,850,116