20-5-2021, 9:27 GMT+7

Sẵn sàng chào đón Ngày hội của toàn dân

 Lâm Đồng đã sẵn sàng chào đón Ngày hội non sông, Ngày hội của toàn dân! Tất cả các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa, khẩu hiệu, pa nô, áp phích rực rỡ khắp nơi, từ thành thị tới nông thôn; từ xã, phường đến thôn, buôn... Người Lâm Đồng náo nức chờ đón ngày trọng đại với tất cả niềm tin tưởng và hy vọng, phấn khởi và tự hào. Mỗi cử tri nắm rõ từng ứng cử viên để thực hiện quyền làm chủ của mình, bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Trung ương và địa phương.
 
Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước hơn 935.000 cử tri toàn tỉnh; trong đó, cử tri nữ là 470.706 người sẽ lựa chọn trong danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu lấy 7 đại biểu, 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 66 đại biểu, 642 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu lấy 396 đại biểu và 5.545 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 3.365 đại biểu. 
Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương và đông đảo cử tri đều khẳng định, sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử thành công, đúng luật, an toàn tuyệt đối, tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, bảo đảm cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất.
 
Để mọi công việc chuẩn bị cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử, Lâm Đồng sớm triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, với tinh thần chủ động cao. Hầu hết các bước chuẩn bị, các công việc đều bảo đảm và vượt trước thời gian quy định, cùng với đó là chất lượng luôn được bảo đảm. Qua nghiên cứu, mạn đàm tiểu sử và tiếp xúc, gặp gỡ, cử tri Lâm Đồng có chung nhận định, các ứng cử viên được hiệp thương, giới thiệu đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, các chương trình hành động thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao và tin tưởng chất lượng đại biểu sẽ cao hơn các nhiệm kỳ trước. Các vướng mắc về cơ cấu nhân sự, kinh phí… cũng sớm được tỉnh phối hợp với bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo các ngành, các địa phương xử lý kịp thời.. Công tác tuyên truyền bầu cử được tỉnh đặc biệt quan tâm, với nhiều hình thức sinh động, phong phú, hấp dẫn, nhiều cách làm sáng tạo, ban hành phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19; tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo công bằng, dân chủ và điều chỉnh linh hoạt; trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đi vào lòng người, tạo không khí sôi động trên toàn tỉnh. Và quan trọng hơn cả là tình hình KT-XH của tỉnh năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng, đời sống người dân được bảo đảm, gia đình chính sách, người nghèo được quan tâm, bình an, thân thiện; nhiều dự án đầu tư tiếp tục được khánh thành, khởi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo sức bật, tạo dấu ấn, làm sinh động thêm hình ảnh thành phố, về mảnh đất và con người Lâm Đồng hào hoa, rộng mở... Đó chính là yếu tố quyết định để cuộc bầu cử thành công trong niềm hân hoan và niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển đi lên của tỉnh và đất nước từ mỗi người Lâm Đồng.
 
Chào đón ngày bầu cử, toàn tỉnh dấy lên không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, khẩn trương, lập thành tích, hiệu quả cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều khởi sắc với nhiều cách làm mới. Các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế cũng đang hưởng ứng ngày bầu cử với nhiều việc làm thiết thực. Cả Lâm Đồng đang hừng hực khí thế, rộn rã cờ hoa, sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, hình thành bộ máy chính quyền các cấp. Đây là nhân tố quan trọng quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, phát huy lợi thế, nguồn lực của tỉnh đang vươn mình trở thành một trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế, động lực phát triển của cả Tây Nguyên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và khoa học tiên tiến, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước; đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách Trung ương; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. 
 
Lâm Đồng cùng cả nước đang phấn khởi, tự tin trước thềm ngày bầu cử. Tuy nhiên, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cả nước phải thực hiện 3 nhiệm vụ song song: tập trung ưu tiên về thời gian, nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; tập trung cao độ cho công tác bầu cử và tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế và bảo đảm các hoạt động bình thường của hệ thống chính trị. Lâm Đồng là tỉnh miền núi vùng cao, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số... còn nhiều khó khăn. Vì vậy, công việc còn rất nặng nề, không được chủ quan, đòi hỏi các các cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của toàn tỉnh phải tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các chỉ thị của Trung ương để tổ chức tốt nhất ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri trong tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử trong ngày 23/5 với tỷ lệ cao nhất, bảo đảm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, thành công rực rỡ. 
 
Với sự chủ động, sáng tạo; với niềm tin yêu của Nhân dân và cử tri, tin tưởng Lâm Đồng sẽ là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác bầu cử, góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước.
 
LÂM ĐỒNG
http://baolamdong.vn/