12-4-2021, 10:17 GMT+7

Sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so với cùng kỳ

 UBND tỉnh cho biết, hoạt động sản xuất công nghiệp trong quý I/2021 tiếp tục phát triển ổn định với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,17% so cùng kỳ.

Trong đó, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 1,45%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có mức tăng trưởng khá như bia đạt 22,5 ngàn lít, tăng 65,77%; hạt điều khô 152 tấn, tăng 19,84%; rau ướp lạnh đạt 270 tấn, tăng 10,69%; sản phẩm bôxit nhôm đạt 167,3 ngàn tấn, tăng 0,66%...
 
XUÂN TRUNG 
Tin trong ngày.
Tin khác.