9-10-2019, 11:0 GMT+7

Sản xuất nông nghiệp thông minh và truy xuất nguồn gốc

 Hội thảo “Chia sẻ ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh và hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì tổ chức từ ngày 07 đến ngày 11/10/2019 tại Hà Nội

 

Tại Hội thảo các chuyên gia đến từ Canada, Thuỵ Sỹ, Ấn Độ, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp và truy xuất nguồn gốc; đáng giá các xu hướng chính về khoa học, công nghệ và đổi mới trong nông nghiệp hữu cơ; xác định các thách thức và cu hướng toàn cầu trong ngành công nghiệp hữu cơ và đề xuất các giải pháp tương ứng; chia sẻ các mô hình nông nghiệp hữu cơ thông minh và hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn và tin cậy...
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật đánh giá sự phù hợp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và truy xuất nguồn gốc. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách cũng như triển khai các chương trình cấp quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam./.


(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,906