8-1-2021, 13:36 GMT+7

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 60 nghìn ha

 Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nên hiệu quả kinh tế tăng mạnh trên cùng đơn vị diện tích canh tác.

 


 
Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Lâm Đồng đạt trên 60 nghìn ha, trong đó diện tích nhà lưới, nhà kính hơn 6.600 ha, hiệu quả kinh tế sản xuất công nghệ cao, nhà lưới, nhà kính tăng từ 30 – 40% so với sản xuất theo phương thức truyền thống. Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích nông nghiệp công nghệ cao đối với trồng hoa từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/ha/năm; đối với cây rau đạt từ 400 đến 500 triệu đồng/ha/năm; cây chè và cà phê cho doanh thu từ 200 đến 250 triệu đồng/ha/năm.

Bên cạnh đó, diện tích nông nghiệp thông minh với trên 190 ha ứng dụng công nghệ cảm biến tự động đo nhiệt độ, độ ẩm, quản lý dinh dưỡng cây trồng; 50 ha sản xuất theo phương pháp thủy canh. Riêng diện tích rau, lúa, chè, cây ăn quả, dược liệu, cà phê đạt các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm GlobalGAP, VietGAP, 4C,...đạt trên 77 nghìn ha. 

http://lamdongtv.vn/