28-7-2021, 13:53 GMT+7

Sưu tập 50 giống địa lan bản địa và di thực

 Theo danh mục bảo tồn nguồn gien thực vật cấp nhà nước giai đoạn năm 2021- 2025, tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra, sưu tập và lưu giữ khoảng 50 loài địa lan bản địa và di thực trên địa bàn, dự kiến kinh phí Trung ương khoảng 5 tỷ đồng, địa phương khoảng 1 tỷ đồng. 
 
Qua đó, các cơ quan, đơn vị khoa học và công nghệ trong tỉnh xây dựng một vườn cây địa lan đầu dòng với diện tích khoảng 3.000 m2, riêng tại địa bàn thành phố Đà Lạt xây dựng ngân hàng giống địa lan lưu trữ trong ống nghiệm. 
 
Trong quá trình sưu tập và lai tạo, tỉnh sẽ chọn 2 - 3 giống địa lan mới phục vụ cho nhu cầu đầu tư sản xuất trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, qua áp dụng công nghệ cấy mô thực vật sẽ nhân giống 50.000 cây lan bản địa và di thực từ trước năm 2000...
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/