8-6-2021, 14:37 GMT+7

Tái cơ cấu – đưa nông nghiệp Lâm Đồng lên tầm cao mới

 Một trong những mục tiêu quan trọng của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu nền nông nghiệp địa phương nhằm nâng cao hơn nữa giá trị của ngành nông nghiệp

 

Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì một nội dung quan trọng được được  triển khai đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi  và áp dụng những kỹ thuật mới trên các địa bàn sản xuất.
Gia đình ông Ka Hoa - xã Đa Sa, huyện Lạc Dương trước đây chỉ biết độc canh cà phê năng suất thấp. Nhưng thời gian gần đây, với sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp, gia đình ông đã chuyển sang trồng cây Atiso. Điều quan trọng là sản phẩm làm ra đã có sự liên kết bao tiêu sản phẩm của đơn vị chế biến khiến nông dân yên tâm sản xuất.
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi cây con giống mà còn nằm ở việc thay đổi thói quen canh tác theo hướng hiện đại hóa với việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Những hệ thống cảm biến, tưới  tự động đã phát triển rộng rãi đến địa bàn vùng sâu, vùng xa. Vườn cây ăn trái này của gia đình anh Tiêu Văn Hùng - xã Nam Hà, huyện Lâm Hà đã giảm được 80% công chăm sóc nhưng năng suất, chất lượng vườn bơ tăng lên gấp rưỡi.
Nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đến nay giá trị tăng thêm ngành Nông nghiệp gấp 1,3 lần so với 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5%; giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đạt 180 triệu đồng/ha, tăng 33,6 triệu đồng/ha so với năm 2015. Để thực hiện điều này, Lâm Đồng đã tăng cường chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa, tập trung vào những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có thị trường xuất khẩu đa dạng, tiến hành đồng bộ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường gắn với phát triển thương hiệu. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân, để tạo đột phá đưa Lâm Đồng là một trong những địa phương có nhiều nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nhất cả nước.
Với những kết quả đạt được của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng trong giai đoạn 2015 – 2020 là tiền đề để Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục tái cơ cấu ngành trong giai đoạn 2020 – 2025 để đưa nông nghiệp Lâm Đồng đạt được những thành tựu mới trên một tầm cao mới. Để có thể đưa các mục tiêu Nghị quyết vào cuộc sống và tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách hiệu quả, bền vững, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống ngành và mỗi doanh nghiệp, mỗi nông dân.

http://lamdongtv.vn/