2-3-2021, 13:52 GMT+7

Tăng cường giải pháp quản lý nhà nước về du lịch trong điều kiện bình thường mới

 Sáng ngày 24/2/2021, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc đầu năm với Tổng cục Du lịch về triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Bộ, cùng tập thể lãnh đạo, trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Du lịch
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Du lịch

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh 5 hướng trọng tâm mà ngành Du lịch sẽ tập trung trong năm 2021: triển khai phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp du lịch; triển khai chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; tích cực triển khai kích cầu du lịch và trình lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch phục hồi du lịch trong bối cảnh mới với 4 nhóm nhiệm vụ nhằm sống chung với Covid-19 trong bối cảnh dài hạn (xây dựng sản phẩm và hỗ trợ các điểm đến; hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá và triển khai trực tiếp công tác xúc tiến Du lịch Việt Nam cả trong nước và nước ngoài; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy ngành Du lịch phục hồi lại đáp ứng được yêu cầu phát triển tăng trưởng mạnh sau khi dịch bệnh được khống chế); tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh an toàn tại các khu điểm du lịch và các địa phương có hoạt động du lịch; hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các văn bản quản lý nhà nước.

Theo nhận định chung, năm 2021 là một năm tiếp tục khó khăn đối với ngành Du lịch khi tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến từ đại diện lãnh đạo Tổng cục, các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch cho rằng năm 2021 cần tập trung đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ cho doanh nghiệp du lịch để giảm thiểu tổn thương và nguy cơ phá sản, bảo vệ năng lực ngành Du lịch cũng như giải pháp giữ chân lực lượng lao động du lịch đang có xu hướng chuyển dịch ngành nghề trước khó khăn do dịch Covid-19; tập trung chuyển đổi số; đẩy mạnh thương mại điện tử trong du lịch; tiếp tục tăng cường liên kết giữa du lịch với các ngành, các địa phương, doanh nghiệp; giải pháp trước mắt cho năm 2021 về sản phẩm, xúc tiến, cơ cấu thị trường khách… cũng như chuẩn bị kế hoạch dài hạn 5 năm và các bước dự báo cho tới khi du lịch có thể phục hồi lại như giai đoạn trước dịch.   

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Uỷ viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao và ghi nhận Tổng cục Du lịch đã quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ sau Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của ngành để xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 có trọng tâm và trọng điểm, từng bước đổi mới trong xây dựng kế hoạch. Ngoài 4 nhóm nhiệm vụ tổng hợp với 37 đầu việc, những vấn đề trọng tâm mà Lãnh đạo Bộ quan tâm như: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, quản lý mô hình khu du lịch quốc gia; cơ cấu lại ngành Du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị thời gian tới, ngành Du lịch cần tập trung 7 vấn đề ưu tiên: xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực du lịch trong 5 năm tới; tổ chức Hội nghị về quy hoạch du lịch toàn quốc; xúc tiến làm việc với các địa phương, trọng tâm là Ninh Bình để chuẩn bị khởi động và triển khai Năm Du lịch quốc gia, phối hợp xây dựng kế hoạch tổng thể trong bối cảnh bình thường mới; Tổng cục Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thể dục Thể thao trong các hoạt động liên kết tạo sản phẩm gắn với SEA Games 2021 được đăng cai tại Việt Nam; ưu tiên nghiên cứu đề xuất phát triển sản phẩm du lịch, cơ cấu lại thị trường khách du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh… định hướng cho các địa phương cùng phát triển; thường xuyên phối hợp với UBND hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ, triển khai chương trình ký kết với các địa phương thuộc các nhóm khu vực; tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy...

Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh Tổng cục Du lịch sẽ tiếp thu bổ sung, hoàn thiện kế hoạch công tác 2021 nhằm đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ hiệu quả.

http://vtr.org.vn/