2-6-2021, 10:48 GMT+7

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

 UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo hỏa tốc (ngày 31/5) tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức làm việc theo ca đảm bảo các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trong doanh nghiệp; phối hợp với Sở Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh phát hiện COVID-19 cho người lao động. 
 
Sở Y tế tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu Công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng)
Sở Y tế tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu Công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng)
Tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh phát hiện COVID-19 cho 100% lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Công ty Nhôm Lâm Đồng; tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm ngẫu nhiên trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị. 
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: Sở Công thương và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các CSSXKD, khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị với các tình huống cụ thể, đặc biệt trong trường hợp phải phong tỏa, cách ly khi có ca nghi ngờ hoặc dương tính với COVID -19 xảy ra tại đơn vị. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. 
 
Thực hiện nghiêm việc cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đăng ký điểm kiểm dịch bằng mã QR code và hàng ngày kiểm soát y tế đối với người lao động bằng mã QR - Code thông qua các phần mềm ứng dụng: “Vietnam Health Declaration”, Bluezone, Ncovi trên điện thoại di động của người lao động. Yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập và Khai báo y tế). Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền vận động cho người lao động trong công ty khai báo y tế hàng ngày, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 
 
Phối hợp với ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn và tổ COVID cộng đồng tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công nhân, người lao động trong công ty, đặc biệt là người lao động đi từ các tỉnh về làm việc tại các CSSXKD, các khu công nghiệp trên địa bàn. Phối hợp y tế địa phương thực hiện nghiêm việc cách ly y tế đối với các công nhân, người lao động đi về từ vùng dịch ở các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19. Phối hợp với Công an và Sở Ngoại vụ tăng cường công tác quản lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại các CSSXKD, các khu công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm việc. 
 
Quy trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp tại các CSSXKD, các khu công nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra dịch bệnh COVID-19 và làm lây lan dịch trong các CSSXKD, các khu công nghiệp và trong cộng đồng. 
 
UBND huyện, thành phố phối hợp Sở Công thương và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp tại các CSSXKD, các khu công nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh tại các CSSXKD, các khu công nghiệp trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19.
 
15 chỉ tiêu đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại CSSXKD
1. Số lượng người lao động làm việc tập trung
2. Mật độ người lao động diện tích làm việc cho 1 người lao động
3. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 
4. Thông khí nhà xưởng
5. Tổ chức thời gian làm việc
6. Tỷ lệ người lao động được quan sát có kiểm tra thân nhiệt
7. Điều kiện vệ sinh cá nhân cho người lao động
8. Sử dụng khẩu trang tại nơi làm việc
9. Hoạt động của các khu dịch vụ không thiết yếu
10. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay (cây ATM,…)
11. Tổ chức bữa ăn ca cho người lao động
12. Tổ chức đưa đón người lao động
13. Các trang thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch trên phương tiện
14. Phương án ứng phó phòng, chống dịch
15. Vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc, KTX
 
AN NHIÊN
http://baolamdong.vn/