25-10-2021, 14:30 GMT+7

Tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 Không ngừng đưa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vào cuộc sống, thời gian qua, hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SPHH) được các sở, ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai hiệu quả. Từ đó góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn những sai sót do hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng quyền lợi và uy tín của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. 
 
Mua mẫu xăng dầu ngẫu nhiên phục vụ kiểm tra chất lượng, đo lường
Mua mẫu xăng dầu ngẫu nhiên phục vụ kiểm tra chất lượng, đo lường
Các nhóm sản phẩm thiết yếu, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng đã được chú trọng quản lý chặt chẽ như dược phẩm, mỹ phẩm; nông, lâm, hải sản; an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP); rượu, bia; phân bón, vật tư nông nghiệp; kiểm định phương tiện giao thông; mũ bảo hiểm; xăng dầu; khí hóa lỏng… Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật với nhiều hình thức về kiến thức phòng, chống dịch bệnh, ATTP trong chế biến, sản xuất nông, lâm, thủy sản. Thông qua đó, nhiều phong trào, hoạt động nâng cao chất lượng SPHH trong doanh nghiệp được phát động tổ chức như: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ quản lý nhằm cải tiến năng suất chất lượng; tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia; chứng nhận và công bố hợp chuẩn cho chất lượng SPHH; bảo hộ sở hữu trí tuệ; đổi mới thiết bị, công nghệ… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng. 
 
Đi đôi với công tác tuyên truyền, các sở, ngành đã phối hợp đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra việc thực thi đảm bảo chất lượng SPHH của các doanh nghiệp, cơ sở. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều hành vi gian lận về chất lượng, đo lường, ghi nhãn hàng hóa; hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong tỉnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các sở, ngành đã thực hiện 69 cuộc thanh tra, kiểm tra, tại 492 đơn vị, phát hiện 101đơn vị vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 84 đơn vị với số tiền 954,9 triệu đồng. Chuyển 8 hồ sơ đến các cơ quan thẩm quyền xử lý. Cụ thể, lĩnh vực quản lý của ngành Y tế đã thực hiện thanh, kiểm tra 193 đơn vị về ATTP, hành nghề y, dược, thực phẩm chức năng; lấy 547 mẫu để phân tích các chỉ tiêu chất lượng, ATTP, kết quả có 547 mẫu đạt; xử lý vi phạm hành chính 35 trường hợp với số tiền là 145,5 triệu đồng. Lĩnh vực quản lý nông nghiệp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 122 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh; tiến hành lấy 534 mẫu để phân tích các chỉ tiêu ATTP và kiểm dịch động vật, kết quả có 18 mẫu không đạt chất lượng; đã xử phạt 31 trường hợp vi phạm với số tiền 245,6 triệu đồng. Ngành công thương đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 36 đơn vị, phát hiện 8 đơn vị vi phạm, đã xử phạt 120 triệu đồng. Ngành Thông tin truyền thông đã tiến hành kiểm tra 16 đơn vị, phát hiện 16 trường hợp vi phạm, đã xử phạt hành chính 7 đơn vị 177,5 triệu đồng, chuyển hồ sơ đến các đơn vị khác phối hợp xử lý 7 trường hợp, 2 trường hợp đang xử lý. Ngành Giao thông vận tải đã kiểm tra chất lượng 14 công trình để phục vụ công tác nghiệm thu. Ngành Khoa học và công nghệ đã lấy ngẫu nhiên 34 mẫu xăng, dầu để khảo sát đánh giá chất lượng; kết quả có 7 mẫu không đạt chất lượng. Căn cứ kết quả khảo sát ngành đã tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện 24 cuộc thanh, kiểm tra với 125 đơn vị, lấy 12 mẫu xăng dầu để thử nghiệm, trong đó có 3/12 mẫu không đạt chất lượng, phát hiện 10 đơn vị vi phạm và xử phạt 8 đơn vị với số tiền 266,3 triệu đồng...
 
Từ đó đã giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các sai phạm, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ tốt hơn điều kiện đảm bảo ATTP; kịp thời thông báo những xe gần hết niên hạn sử dụng theo quy định để chủ phương tiện chủ động kế hoạch đầu tư thay thế phương tiện, chất lượng kỹ thuật và an toàn phương tiện ngày càng nâng cao, phổ biến công khai, rộng rãi kịp thời những quy định về công tác kiểm định để chủ phương tiện, lái xe biết và chấp hành. Đối với ngành Xây dựng, các loại sản phẩm vật liệu đưa vào sử dụng đều đã được các tổ chức chuyên môn có tư cách pháp nhân, có năng lực thực hiện thí nghiệm, kiểm định đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các sản phẩm vật liệu xây dựng đều có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định, đã được tổ chức có tư cách pháp nhân cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Các doanh nghiệp, thiết bị lao động đã chấp hành khá tốt việc sử dụng, đăng ký kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
 
Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý chất lượng SPHH, bà Phạm Thị Nhâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Thời gian tới, các ngành chức năng, các địa phương cần tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng SPHH để phục vụ công tác kiểm tra, giám định chất lượng hàng hóa từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa cơ quan chuyên môn trong từng lĩnh vực với lực lượng chuyên trách như Quản lý thị trường, Hải quan, Công an… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động thanh kiểm tra chất lượng SPHH và thông tin cảnh báo đối với hàng hóa có chất lượng vi phạm quy chuẩn, độc hại, để người tiêu dùng cảnh giác khi mua bán, sử dụng. Đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp người tiêu dùng được biết và phòng ngừa.
 
QUỲNH UYỂN
http://baolamdong.vn/