13-8-2019, 10:38 GMT+7

Tăng cường sản xuất lúa gạo mang nhãn hiệu Lúa gạo Cát Tiên

 UBND huyện Cát Tiên cho biết, đến nay đã có 3.500 tấn lúa giống và gần 21 ngàn tấn gạo sử dụng nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” được tiêu thụ. Số lúa, gạo này thuộc về 6 cơ sở được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Lúa gạo Cát Tiên”.

Huyện Cát Tiên đang tích cực triển khai xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt GAP với diện tích gần 1.400 ha, phấn đấu đạt 5.200 tấn để cung ứng cho thị trường, tạo vị thế cho thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên”. Ngoài ra, huyện cũng khuyến khích phát triển vùng sản xuất lúa giống, liên kết hợp tác với các công ty giống, gắn sản xuất với tiêu thụ, nhằm tăng giá trị sản phẩm với số lượng 700 tấn/năm cung ứng cho thị trường.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,882