12-6-2019, 11:16 GMT+7

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch

 Vừa qua, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã giải trình nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham gia trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận phiên chất vấn

Cần những hành động quyết liệt

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên chất vấn đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quốc hội đã có 34 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 9 đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận và còn 32 đại biểu sẽ gửi câu hỏi để Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời bằng văn bản.

Về nội dung, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn tập trung vào vấn đề sau: Chi ngân sách đầu tư cho văn hóa; Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tiền công đức; Giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam; Giải pháp phát huy văn hóa ứng xử của người Việt để thu hút khách du lịch; Giải pháp ngăn chặn tình trạng đi du lịch nước ngoài rồi bỏ trốn; Việc xử lý các tour du lịch 0 đồng; Vấn đề thương mại hóa các công trình tâm linh; Việc xử lý các hành vi lệch chuẩn trong lĩnh vực văn hóa và giải pháp khắc phục tình trạng lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan; Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý các giáo phái lạ; Công tác tổ chức cho đồng bào trong nước và du khách nước ngoài vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giải pháp tăng cường thị phần phim Việt Nam, bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số; Tiêu chí xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú…

Liên quan đến lĩnh vực nếp sống văn hóa, đạo đức xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL, người đứng đầu Bộ là người chịu trách nhiệm. Đối với địa phương, trực tiếp chịu trách nhiệm là chính quyền địa phương, ngành văn hóa ở địa phương. “Với trách nhiệm của Bộ trưởng, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương để quản lý tốt lĩnh vực trên”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ.

Nhiều vấn đề mang tính liên ngành, thuộc phạm vi quản lý của nhiều bộ, ngành cũng có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị liên quan. Về vấn đề lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật mà các đại biểu Ngô Thị Kim Yến, đại biểu Hoàng Văn Hùng (đoàn Thái Nguyên) và đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau) đặt ra, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, để khắc phục những tình trạng nêu trên, Bộ VHTTDL sẽ thực hiện một số giải pháp như tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy định các biện pháp phòng ngừa mê tín, dị đoan, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa truyền thống trong hoạt động văn hóa tín ngưỡng, lên án phê phán và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để thực hành mê tín dị đoan. Về lâu dài, cần tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng các công trình văn hóa thể thao, tổ chức các chương trình văn hóa thể thao, sinh hoạt cộng đồng để nâng cao đời sống hưởng thụ văn hóa và tinh thần của người dân và kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động văn hóa.


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn

Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ tập trung triển khai một số các nhiệm vụ trong thời gian tới như tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa Luật Tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có Nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Không để xảy ra các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm lệch chuẩn về đạo đức, phản văn hóa và trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho người dân, các chức sắc tôn giáo, các nhà tu hành, đặc biệt là các tín đồ trong tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý tín ngưỡng tôn giáo và các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng quản lý tốt, tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, các tổ chức tôn giáo để kịp thời phát hiện và xử lý sớm những trường hợp vi phạm pháp luật theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Là một đại biểu Quốc hội, là một tu sĩ Phật giáo, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) đã báo cáo về việc một số nhà tu hành tại các chùa có ứng xử chưa phù hợp với các phật tử đến lễ chùa đều đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương nhắc nhở, xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo các quy định của hiến chương và các nội quy của giáo hội. Hòa thượng khẳng định: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ một người tu hành nào, đặc biệt là các chức sắc khi vi phạm đạo đức và giáo luật”.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thông qua các chính sách, chế tài, tới các hình thức tuyên truyền, vận động… là nội dung Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về những giải pháp bền vững, lâu dài.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, mê tín dị đoan suy cho cùng là sự thiếu hiểu biết, chúng ta cần chú ý hơn tới giáo dục văn hóa, nâng cao dân trí để mọi người dân hiểu rằng hành vi này đúng với tín ngưỡng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hành vi kia không đúng, hành vi này trước đây đúng nhưng giờ không phù hợp với thế giới văn minh. Những điều này cần có sự phân tích có tình, có lý của nhà nghiên cứu về tôn giáo, người thực hành tôn giáo và những người nghiên cứu về văn hóa. Phó Thủ tướng nêu rõ: “Chúng tôi đã yêu cầu Bộ VHTTDL cũng như các địa phương tổ chức tăng cường công tác nêu gương việc tốt, việc phù hợp, việc chưa tốt, chưa phù hợp nhưng phải phân tích cặn kẽ trên góc độ văn hóa để mọi người nêu cái tốt, giảm cái xấu”.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, văn hóa, thể thao, du lịch là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần, thể chất của người dân. Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình, xã hội, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là vấn đề thể thao đã trở thành niềm tự hào, góp phần tạo nên sức mạnh, nâng cao vị thế của quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế với những mặt trái đã tác động không nhỏ đến đời sống văn hóa, tinh thần và gây ra không ít những vấn đề bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực để phát triển bền vững của đất nước. Để phát huy được vai trò của văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, của mỗi tổ chức, các gia đình và người dân. Những nội dung chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội hôm nay thể hiện sự trăn trở, mong muốn xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và mong muốn Việt Nam trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế”.

(http://www.baodulich.net.vn/)

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,055