23-8-2021, 9:52 GMT+7

Tăng hơn 45,6% diện tích cây hàng năm

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, tổng diện tích gieo trồng lũy kế gần 8 tháng đầu năm 2021 trên toàn tỉnh đạt gần 356.650 ha, bằng 91,6% so với kế hoạch năm. Trong đó, cây hàng năm đạt hơn 92.633 ha, tăng hơn 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Cụ thể, diện tích cây trồng ngắn ngày vụ Hè thu trên toàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng hơn 39.608 ha, đạt 96,5% so với kế hoạch. Các loại cây trồng chính đạt tỷ lệ diện tích gieo trồng tương ứng với kế hoạch như: gần 5.751 ha lúa (gần 98%), hơn 3.505 ha ngô (hơn 77,6%), 25.205 ha rau các loại (gần 98%)…
 
Về diện tích gieo trồng cây ngắn ngày trong vụ Mùa ước khoảng 10.618 ha, đạt 26,7% so với kế hoạch. Diện tích các loại cây chủ lực gieo trồng ở đây với các tỷ lệ đạt được so với kế hoạch gồm: cây lúa 8.424 ha (hơn 68%); ngô 395 ha (22%); rau các loại 1.697 ha (7,9%)… Đặc biệt, đã có 18 ha diện tích trồng hoa chuyển sang trồng rau các loại...
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/