23-7-2019, 8:55 GMT+7

Tập huấn nâng cao năng lực doanh nghiệp

  Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng phối hợp với tổ chức huấn luyện doanh nghiệp toàn cầu Actioncoach tổ chức tập huấn nâng lực hiệu quả hoạt động và cung cấp công cụ hỗ trợ quản trị cho các doanh nghiệp tại địa phương.

 


 
Tại đây, hơn 100 doanh nghiệp đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về: Kỹ năng bán hàng và tiếp thị; Điều hành doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ và phong cách lãnh đạo; Xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được tìm hiểu về quá trình hoạt động, hỗ trợ của tổ chức Actioncoach tại các nước trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ra mắt Văn phòng đại diện Actioncoach tại tỉnh Lâm Đồng, định hướng hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp trong thời gian tới./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,865,533