11-3-2021, 10:9 GMT+7

Thâm canh cây điều bền vững đạt năng suất 1,2 tấn/ha/năm

Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, sau hơn 2 năm trung tâm này triển khai mô hình thâm canh 40 ha cây điều bền vững tại xã Phước Cát 2 và xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, đạt năng suất thu hoạch từ 0,9 tấn đến 1,2 tấn/ha/năm, tăng 15 - 20% so với diện tích ngoài mô hình. 
 
Cụ thể, mô hình với 40 nông hộ thâm canh 40 ha cây điều bền vững được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cát Tiên và Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tổ chức tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao quy trình kỹ thuật về cắt cành, tỉa tán, bón phân, tưới nước cân đối, phù hợp; các giải pháp phòng, chống hiệu quả các loại bệnh gây hại…
 
Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bình Phước tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh, chăm sóc cây điều bền vững cho 105 hộ nông dân ngoài mô hình trên địa bàn huyện Cát Tiên…
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/